::. كوچه پشتى .::

خرم آن روز كزين منزل ويران بروم         راحت جان طلبم وز پى جانان بروم
چون صبا با تن بيمار و دل بى طاقت         به هوادارى آن سرو خرامان بروم
گرچه دانم كه به جائى نبرد راه غريب         من به بوى سر آن زلف پريشان بروم
به هوادارى او ذره صفت رقص كنان         تا لب چشمه ء خورشيد درخشان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت         با دل زخم كش و ديده ء گريان بروم
نذر كردم گر ازين غم بدر آيم روزى         تا در ميكده شادان و غزل خوان بروم
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت         رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم
تازيان را غم احوال گرانباران نيست         پارسايان مددى تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ نبرم ره ز بيابان بيرون
همره كوكبه ء آصف دوران بروم

نوشته شده در ۹۰/۰۲/۱۰ساعت 22:25 توسط صالح| |

Design By : Mihantheme